ਸਭ ਲੰਬੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਰੂਰ ਸੁਣੋ ਜੀ

7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ 8 ਫੁੱਟ ਜਾਉ ਬੱਚਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਪੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ।

ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 10 ਇੰਚ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਦਸ ਇੰਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਉਸ ਦੇ ਜੀਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ: ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਚਾਈ 170 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 320 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 320 ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ 333 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨ ਨਾਲ, 166.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਚਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।