ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੀ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਟੂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੋਸਤੋ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ ਪੰਦਰਾ ਦੋ ਹਜਾਰ ਇੱਕੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗਰੇਡ ਟੂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪੱਚੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸਦੇ ਫਾਰਮ

ਅਠਾਰਾਂ ਪੰਜ ਦੋ ਹਜਾਰ ਬਾਈ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਨ।ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਟੂ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮੀਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੈਂਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਐੱਸਸੀ ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ ਓਬੀਸੀ ਤੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ