Home / ਦੁਨੀਆ ਭਰ / ਇਹ 100 ਰੁ: ਚਮਤਕਾਰੀ 2 ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ

ਇਹ 100 ਰੁ: ਚਮਤਕਾਰੀ 2 ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦਿਮਾਗ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਦਾ ਹੈ।

‘ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ (Stress) ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ (Mental Health) ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਰੈਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਨਾਸ਼ਤਾ (Breakfast) ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਨਾਸ਼ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦਿਨ ਭਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ (Peacefull Sleep) ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ,ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੀਂਦ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ (Peacefull Sleep) ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ,ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

Check Also

Ravneet Bittu ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ?