‘ਬਦਾਮ’ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤਰੀਕਾ

ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤਰੀਕਾ ‘ਖੀਰ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦੱਖਣ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਮਿਠਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਾਂ, ਬਦਾਮ, ਕੇਸਰ, ਕਾਜੂ, ਇਲਾਇਚੀ ਜਾਂ ਪਿਸਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਠਿਆਈ ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼‍ਟਿਕ ਖੀਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਰੇਸਿਪੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੀਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਦਿਸਣ ਵਿਚ ਪਇਸਮ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਖੂਬ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਾਮਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਖਾਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦਿਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ ਵਿਚ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਗਾੜੀ ਕਰੀਮੀ ਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ – 1 ਕਪ ਬਦਾਮ, ਹਲਕਾ ਉੱਬਲਿ਼ਆ 5 ਕਪ ਦੁੱਧ, 1/2 ਕਪ ਚੀਨੀ, 2 – 3 ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ (ਕਰਸ਼ਡ), 1 ਚਮਚ ਕੇਸਰ ਬਦਾਮ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ – ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1/4 ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਛੋਟੇ – ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾਈ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ।ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 2/3 ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਚੀਨੀ, ਬਦਾਮ, ਕੇਸਰ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਘੱਟ ਅੱਗ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 – 3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਖੀਰ ਨੂੰ ਸਰਵਿੰਗ ਡਿਸ਼ ਵਿਚ ਪਲਟ ਲਓ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਖੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *