Home / ਸਿੱਖੀ ਖਬਰਾਂ / 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ – ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਜੀ

6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ – ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਜੀ

6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ – ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਜੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਜੀ, ਸਾਸਾਰਾਮ, ਬਿਹਾਰ ‘ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਸਹਸਰਾਮ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ “ਗੁਰੂਘਰ” ਦਾ ਪੁਰਾਨਾ ਸੇਵਕ “ਭਾਈ ਫੱਗੂ ਮਸੰਦ” ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਦਸਵਾ ਭਾਗ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਸਮਾਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਦੋਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਚਾਚਾ ਮਨਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਰ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਖਾ ਦੇ ਕਾਰਣ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਆਂਗਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਦਰਵਾਜਾ ਲਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਂਗਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਡਾ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ: ਚਾਚਾ ਜੀ ! ਇੰਨਾ ਵਡਾ ਆਂਗਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੰਸ ਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ: ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਫਿਲੇ ਦੇ ਰਥਾਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਊਟਾਂ ਸਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਹਸਰਾਮ ਨਗਰ (ਬਿਹਾਰ) ਪਹੁੰਚੇ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰਹ ਕੀਤਾ: ਉਹ ਉਸਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਾਰਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਿਰ ਉਥੇ ਹੀ ਗੱਡਣ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਨਸਾਧਾਰਣ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜੇਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸ਼ਿਵਿਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਦੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੂਰਿ ਭੂਰਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਦੇ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਹੇ ਤਦਪਸ਼ਚਾਤ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਨੇ ਉਸੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗਾਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਾਰਥ ਕੀਤਾ ‘ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕਰਮਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਣ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਪਰਾਂਤ ਫੱਗੂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਫੱਗੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਹਜੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ– ਜਰਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਯਾ, ਹਾਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ! ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆਗਰਹ ਕਰਣ ਉੱਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਂਗਣ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੋਹ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੱਗੂ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੋਟਲੀ ਚੁਕ ਲਿਆਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜਾ ਛਾਨਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੀ ਗੁਠਲੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਨੂੰ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਲਾਂਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਠਲੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ।

error: Content is protected !!