Home / ਦੁਨੀਆ ਭਰ / ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਨ ਨੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਬੈਨ ਨੇ ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ . ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਜਾਂ ਰੋ ਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਰਹਿ ਪਾਂਦੇ ਹਨ .ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਨਸਰਨ ਕੀਤੇ ਮੇਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਰਿਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਈ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ .ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਇਸ 5 ਦਵਾਇ ਯੋਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਆਦਮੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ rog ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਕੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ . ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਚੱਲਿਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ . #ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ . ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਸਪ੍ਰਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ . ਮਗਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ .
#ਡੀਕੋਲਡ ਸਰਦੀ ਵਲੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਡੀਕੋਲਡ ਟੋਟਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈਣ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ . ਮਗਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ . ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਦੀ ਹੈ #ਵਿਕਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਜੁਕਾਮ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਹਨ . ਵਿਕਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ , ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਕਸ ਵਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ . ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਿਮੁਲਿਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਨਕਿਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੈ ,ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਯੋਂਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਲੋਂ ਲੀਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ . ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟੀ – ਵੱਡੀ ਰੋ ਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸਜੇਸ ਕਰਦੇ ਹਨ . ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ।

error: Content is protected !!